Single Blog Title

This is a single blog caption
26 Mar

Turistička inspekcija

Za većinu iznajmljivača riječ “inspekcija” obično izaziva strah i nelagodu, čak i kad imaju sve uredno prijavljeno i plaćeno. Naime, šuma propisa i pretjerana birokratizacija lako može dovesti do toga da iznajmljivač, u slučaju da ga posjeti nadležna inspekcija, bude proglašen “krivim” za nekakav minoran i nenamjerni propust te da zbog toga plati “masnu” kaznu.

Kako biti spreman za dolazak inspektora? Turistički inspektori dužni su nositi službenu značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom, inače bi se svatko mogao predstavljati kao turistički inspektor i naplaćivati “kazne”. Ako želite biti sasvim sigurni da kad vam dođe inspekcija neće morati platiti nikakvu kaznu, onda vodite računa o tome da imate sve navedeno dolje:

  • Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
  • knjiga „Evidencija prometa”
  • vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
  • prijava gosta – iznajmljivači više nisu dužni voditi popis gostiju, jer isti već postoji u sustavu eVisitor za svakog iznajmljivača te je kao takav relevantan za turističke inspekcije. U vezi gostiju iznajmljivači sada imaju dvije opcije: prijaviti gosta putem sustava eVisitor samostalno ili posredstvom agencije; prijaviti gosta u turističkoj zajednici (koja prijavom gosta u eVisitor automatski vrši i prijavu na MUP)
  • standardiziranu ploču na glavnom ulazu u objekt imati postavljenu
  • svi izdani računi za tekuću godinu po rednom broju i u sladu s vašim službenim cjenikom na zidu
  • plaćen godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
  • plaćena članarina Turističkoj zajednici
  • plaćen godišnji (paušalni) porez
  • istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gosta

Iznajmljivači koji imaju svoj smještaj registriran na obrt ili tvrtku (d.o.o.), osim gore navedenog moraju imati još i dodatne stvari, kao npr. osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i sl. Detalje o svemu tome možete saznati u dokumentu “Kontrolna lista iz područja ugostiteljstva i turizma” kojeg je objavio Državni inspektorat. Tu trebate obratiti pažnju na dijelove koji se odnose na iznajmljivače jer to je ono što inspekcija može od vas tražiti.

Ovlasti turističke inspekcije

Inače turistički inspektori imaju dosta široke ovlasti. Prema Zakonu o turističkoj inspekciji, turistički inspektori su ovlašteni fotografirati ili snimiti osobe, pregledati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i prostore, stambene prostorije i prostore u kućanstvima ili stambene zgrade u kojima se obavlja djelatnost, uređaje, opremu, sredstva rada, vozila, poslovne knjige, registre, evidencije, video zapise, audio zapise, mrežne stranice, uređaje, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadzirane pravne ili fizičke osobe.

U provedbi inspekcijskog nadzora turistički inspektor je ovlašten zatražiti i pregledati javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi identitet osobe (vaša osobna iskaznica, putovnica i slično). Pravna ili fizička osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru dužna je turističkom inspektoru omogućiti obavljanje toga nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad.

Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora turistički inspektor može uzimati izjave od nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kao i zatečenih osoba u nadzoru koje su na njegovo traženje, u skladu s propisima o upravnom, prekršajnom, odnosno kaznenom postupku, dužne dati izjave s točnim podacima i pojedinostima važnim za utvrđivanje činjenica u započetom inspekcijskom nadzoru.

Ako turistički inspektor utvrdi postojanje sumnje da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten dužan je bez odgađanja naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora.

Leave a Reply