Single Blog Title

This is a single blog caption
26 Mar

Obračun turističke članarine

Turistička članarina je obvezna za sve iznajmljivače i prateće djelatnosti u turizmu. Obračunava se na temelju prometa ostvarenog u prethodnoj godini, konkretno članarina za 2017. godinu predaje se u Poreznu upravu sve do zaključno 28.2.2018. Uz obračun turističke članarine (obrazac TZ) podnosi se i EP obrazac (obrazac evidencije o prometu). Ukratko obračun se radi na način da se ukupni promet koji je evidentiran u Evidenciji o prometu množi sa stopom ovisno o razredu turističkog mjesta u koje spada iznajmljivač.

DOSTAVLJANJE OBRASCA TZ

Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak. Dakle, ponavljamo, prijava poreza se podnosi poreznoj prema prebivalištu iznajmljivača, a ne prema mjestu gdje su smještene smještajne jedinice iznajmljivača. Za sva pitanja iznajmljivač se može obratiti u poreznu upravu, a oko ispunjavanja obrasca i obračuna također pomoć se može dobiti i od računovodstvenih servisa.

NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Iznajmljivači  uplaćuju članarinu turističkoj zajednici općine ili grada gdje se nalaze iznajmljivačeve smještajne jedinice, to jest u mjestu gdje se obavlja djelatnost.

Leave a Reply